Proč žárově zinkovat


Žárové zinkování spolehlivě poskytuje různé přednosti, které jinými protikorozními ochranami nelze dosáhnout ani přibližně. Z těchto důvodů je velmi ceněno jak zpracovateli oceli, tak i výrobci různých kovových výrobků. Jak zákazníci výrobců ocelových konstrukcí, tak uživatelé kovových výrobků vědí zpravidla velmi málo o žárovém zinkování. Proto tato informace přináší relevantní argumenty, které mají přesvědčit potencionální uživatele o výhodách žárového zinkování.

Dlouhodobá životnost

Žárové zinkování je extrémně dlouhá protikorozní ochrana. Za normálních podmínek chrání před korozí déle než 40 let a při vyšším zatížení (např. v průmyslovém prostředí nebo na mořském pobřeží) je životnost zpravidla vyšší než 25 let.

Spolehlivost

Zinkový povlak, který byl proveden podle ČSN EN ISO 1461, poskytuje spolehlivou protikorozní ochranu. Požadavky na vlastnosti a spolehlivost žárového zinkování jsou téměř jednoznačně určeny.

Odolnost

Žárové zinkování má jednoznačné vlastnosti. Kovový povlak, který je se základní ocelí spojen slitinovou mezivrstvou, poskytuje ochranu před poškozením při transportu, montáži a provozu, která se jinak nedá dosáhnout. Povlak je odolný při manipulaci, při úderu a při odírání.

Cena

Náklady na žárové zinkování zpravidla nejsou dražší než jiné konvenční ochranné systémy pro ocel. Jako průmyslový způsob s vysokou spolehlivostí ho lze provést velmi hospodárně. Snese každé cenové srovnání.

Bez dodatečného ošetřování

Žárové zinkování nevyžaduje žádné dodatečné úpravy, proto patří k cenově výhodným dlouhodobým ochranným systémům pro ocele (dlouhodobě chrání a nevyžaduje žádné další náklady). Je třeba brát v úvahu, že náklady na běžnou protikorozní ochranu dále narůstají při uvedení do provozu a zvláště v důsledku úprav těžko dostupných míst. Protikorozní ochrana bez dodatečných úprav má cenu zlata.

Optimální v dutinách a na hranách

Konvenční protikorozní ochrany mají především problémy na hranách a v rozích, protože zde je ochranná vrstva příliš tenká. To není žádný problém pro žárové zinkování, protože povlak na hranách, na rozích, v koutech a v dutinách má stále stejnou kvalitu.

Katodická ochrana

Dojde-li přece při transportu, při montáži nebo provozu k poškození, nastupuje katodická ochrana, která vytvoří bariéru elektrochemickým způsobem. Tak koroze nemá šanci ani při poškození.

Snadná kontrola

Zinkový povlak může být i laikem snadno zkontrolován. Oko neklame. Chyba se snadno pozná, nedá se překrýt. Jeví-li se zinkový povlak jako rovný a rovnoměrný, pak také takový je.

Úspora času

Žárové zinkování lze provést v krátké chvíli zcela nezávisle na počasí za optimálních podmínek. Na stavbě se už protikorozní ochraně nevěnuje žádný čas. Povlak lze zatížit ihned po dokončení výroby.

Optimální v dutinách a na hranách

Konvenční protikorozní ochrany mají především problémy na hranách a v rozích, protože zde je ochranná vrstva příliš tenká. To není žádný problém pro žárové zinkování, protože povlak na hranách, na rozích, v koutech a v dutinách má stále stejnou kvalitu.

Dobrý vzhled

Kovový zinkový povlak zdůrazňuje charakter a vlastnosti oceli. Kovový vzhled oceli zůstává zachována právě tak jako povrchová struktura. Kovový povlak zinku je vzhledný a vizuálně tvoří se základním kovem jednotu. Přeje-li si však někdo barvu - žádný problém! Žárové zinkování + nátěr = duplex.

Příznivé pro životní prostředí

Žárové zinkování je příznivé pro životní prostředí ze dvou hledisek. Jednak jsou v důsledku snahy o hospodárnou produkci v našich pozinkovnách redukovány, recyklovány a znovu využity exhalace, odpadní vody, odpady a odpadní teplo. Na druhé straně pozinkovaná ocel má delší životnost a lze ji snadno recyklovat a znovu použít. Recykluje se více než 80% použitého zinku.