Postup a parametry žárového zinkování


Postup zinkování

Optimální příprava zboží pro pozinkování je zajištěna ponořováním zboží do řady přípravných lázní sloužících k odmaštění za tepla, moření, oplachu a nanesení tavidla s následným komorovým sušením.

Ochrana životního prostředí - veškeré emise jsou zachyceny, vyčištěný vzduch se vrací zpět do oběhu. Dokonalé uzavření prostoru zinkové vany a zachycení všech vzniklých emisí ve filtru. Stálá kontrola veškerých zařízení naší pozinkovny je pro nás samozřejmostí a je zárukou dokonalé ochrany životního prostředí.

Proces pozinkování probíhá ponořením připraveného výrobku do roztaveného zinku v teplotě taveniny 450°.

Rozměry zinkové vany: 7,5m délka; 1,5m šířka; 2,5m hloubka
(Maximální rozměr zinkovaných dílů: 7,40m délka; 1,35m šířka; 2,4m hloubka)

Závěrečná dočištění a vizuální kontrola všech pozinkovaných prvků, spolu s výše uvedenými postupy zaručují kvalitu - Made by MEA.