Statika / Rozměry


Nosnost mřížových roštů je závislá na několika faktorech:

  • materiálu (MEA používá ocel jakosti S 235 JR)
  • nosném profilu (výplňové profily nejsou pro dimenzování směrodatné, slouží k rozdělení zatížení)
  • velikosti ok
  • vzdálenosti opěr
  • zatížení
  • plošné zatížení

Dimenzování našich mřížových roštů se provádí podle normy pro řízení jakosti pro mřížové rošty RAL-GZ 638.


Vzdálenost opěr:

Zpravidla je mřížový rošt považován za nosník o jednom poli.
Pro dimenzování je relevantní světlá vzdálenost opěr.
Minimální délka dosedu = výška roštu, ale minimálně 30 mm.

Zatížení / plocha zatížení:

A = opěra

Fp = bodové zatížení [kN]
Fv = plošné zatížení [kN/m2]
f = průhyb [mm]

Plocha zatížení:

= plocha, na kterou působí definované zatížení, např.: u pojezdných mřížových roštů dotyková plocha jednoho kola.

Přepočítací tabulka:

kg = kilogram
t = tuna
kp = kilopond (zastaralé))
N = Newton
daN = Dekanewton
kN = Kilonewton

1 kg - 1 daN = 10 N = 1 kp
100 kg - 1 kN = 100 daN = 1000 N
1 t - 10 kN = 1000 daN = 10000 N