Protiskluzová úprava


Protože provedení protiskluzu není závislé na výšce nosného profilu, odpovídají vyšší nebo nižší mřížové rošty těm, které jsou uvedeny v tabulce.

Klasifikační skupiny.

Příklad: GiRo - 30/30 – 40/2

Výplňový profil protiskluzový ~ R 12

Pro normální použití je provedení kovových roštů dostatečně protiskluzné. Kde však existuje nebezpečí pádu (úrazu) při styku s kluznými hmotami, např.: nečistota, oleje, tuky, voda, led, potraviny apod., jsou kladeny vyšší požadavky na protiskluzové provedení. Pro docílení vyšší úrovně protiskluzového provedení jsou k dispozici mřížové rošty s úpravou na nosných a/nebo výplňových profilech. Aby byly splněny tyto vyšší požadavky, jsou mřížové rošty MEA co se týká jejich protiskluzných vlastností, testovány podle ustanovení BGR 181 „Podlahy v pracovních prostorách a pracovních oblastech s nebezpečím uklouznutí“ a DIN 51130 „Zkouška podlahových krytin; stanovení protiskluzného charakteru; pracovní prostory a pracovní oblast se zvýšeným nebezpečím uklouznutí; pochůznost; nakloněné roviny“.

Tyto zkoušky byly provedeny institutem Technical and Test Institute for Constructions Prague, pobočka Plzeň. Výsledky zkoušek jsou shrnuty v následující tabulce. Příslušná osvědčení na vyžádání rádi předložíme.

Lisované rošty

Velikost okNosný profilProtiskluzová úpravaSkupina hodnocení protiskluzové úpravySkupina hodnocení, výtlačné prostorové síly
30/3030/2Nosný profil R 11V 10
30/3030/2 Výplňový profil R 12V 10
30/3030/2Nosný a výplňový profil R 12V 10
30/3030/3Nosný profil R 11V 10
30/3030/3Výplňový profil R 12V 10
30/3030/3Nosný a výplňový profilR 12V 10
30/3030/4Nosný profil R 11V 10
30/3030/4Výplňový profilR 11V10
30/3030/4Nosný a výplňový profilR 12V 10
30/3040/5Výplňový profil R 12V 10
30/1030/2Výplňový profilR 12V 10
30/1030/3Výplňový profilR 11V 10

Odporově svařované rošty SP

Velikost okNosný profilProtiskluzová úpravaSkupina hodnocení protiskluzové úpravySkupina hodnocení, výtlačné prostorové síly
34/3830/2Nosný profilR 11V 10
34/3830/3 Nosný profilR 12V 10