Svařované lisované rošty SP


Plným svařením všech bodů křížících nosné a výplňové profily vznikne velmi pevný mřížový rošt s maximální odolností a optimálním rozdělením zatížení.

Ideální k použití v průmyslu a strojírenství.


Průmyslové mřížové rošty SP

Svařované lisované rošty jsou vyrobeny z oceli S 235 JR a žárově pozinkovány v lázni, všechny nosné a výplňové profily jsou vzájemně svařené.

Vnější rozměry
mřížového roštu
v mm
Velikost ok
v mm
Výška nosného
profilu/ tloušťka
nosného profilu v mm
Hmotnost
v kg
1000 x 50034/3830/29,9
1000 x 60034/3830/211,8
1000 x 70034/3830/213,5
1000 x 80034/3830/215,1
1000 x 90034/3830/217,0
1000 x 1000*34/3830/218,7
1000 x 110034/3830/220,3
1000 x 120034/3830/221,9
1000 x 150034/3830/227,4
1000 x 200034/3830/236,5
1000 x 250034/3830/244,6
1000 x 305034/3830/254,0
Vnější rozměry
mřížového roštu
v mm
Velikost ok
v mm
Výška nosného
profilu/ tloušťka
nosného profilu v mm
Hmotnost
v kg
1000 x 50034/3830/313,3
1000 x 60034/3830/316,0
1000 x 70034/3830/318,3
1000 x 80034/3830/320,6
1000 x 90034/3830/323,2
1000 x 1000*34/3830/325,5
1000 x 110034/3830/327,6
1000 x 120034/3830/329,6
1000 x 150034/3830/337,7
1000 x 200034/3830/349,4
1000 x 250034/3830/361,8
1000 x 305034/3830/375,0

Podtržený rozměr je směr nosného profilu
* Prosím, respektujte: Nosné profily musí doléhat na spodní konstrukci.
Při pokládání je třeba bezpodmínečně zabránit záměně směru nosného profilu.